Ventilatsiooni projekteerimine

Ventilatsiooni projekteerimine

Ventilatsiooni projekteerimine algab hoone ülevaatamisest.

Küsi pakkumist

Ventilatsiooni projeekteerimine algab konsultatsioonistVentilatsiooni projekteerimisest

Ventilatsiooni projekteerimine algab hoone ülevaatamisest.

Võttes arvesse hoone eripärasid ja teie soove, luuakse ventilatsioonisüsteem, mis tagab antud objekti jaoks parima võimaliku sisekliima.

Ventilatsioonilahenduse võib projekteerida nii soojustagastusega kui ka ilma. Selleks, et süsteem saaks kvaliteetne ning vastaks ootustele, tuleks projekti loomine kindlasti usaldada oma-ala professionaalide hoolde.

Küsi pakkumist

 

Ventilatsiooni projekt

Kui ventilatsioonisüsteemi kaasatakse sissepuhke- ja soojustagastusega seadmed, on projekti olemasolu äärmiselt oluline. Sinna pannakse kirja erinevad ventilatsiooniga seonduvad detailid nagu näiteks seadmete ja torude läbimöödud, õhukogused ja -kiirused, müratase jpm. Kõik see on vajalik, et tagada süsteemi efektiivsus ja nõuetele vastavus.

Ventilatsiooni projekt sisaldab lisaks veel erinevaid dokumentatsioone: seletuskirjad, jooniseid, spetsifikatsioonid, kasutusjuhendid ja õhuvahetustabelid.

Projekt peab olema kooskõlas tuleohutuseeskirjade nõuetega.

 

Ventilatsiooni projekteerimise tööprotsess

Ventilatsiooni projekteerimine sisaldab erinevaid etappe. On oluline, et projekti koostamise käigus käsitletakse kütet ja ventilatsiooni korraga – vaid nii saab ruumides tagada värske õhu ja optimaalse sisetemperatuuri.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine algab tavaliselt konsultatsioonist ja hoone ülevaate koostamisest.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine algab tavaliselt konsultatsioonist ja hoone ülevaate koostamisest. Esialgu luuakse eelprojekt ning hiljem juba põhiprojekt, mis on ka aluseks ventilatsioonisüsteemi ehitamisel.

Küsi pakkumist

 

1. Hoone detailide väljaselgitamine

Projekteerimise alguses on oluline saada hoone kohta võimalikult palju infot. Kas tegemist on elamu, ärihoone või tööstushoonega? Milline on kasutusotstarve, suurus, asukoht jms? Lisaks tuleb arvesse võtta ruumis/hoones viibivate inimeste arvu.

2. Nõuetele vastavus

Projekti koostamise käigus tuleb veenduda, et see vastab kohalikele ehitusnormidele ja -standarditele. Oluline on arvestada ka tuleohutuseeskirjadega.

3. Ventilatsiooniagregaadi valik

Sõltuvalt hoone tüübist ja kliendi eelistustest valitakse hoonele sobiv ventilatsioonisüsteem ja seade. Pakume kolme erinevat tüüpi agregaate: vastuvoolu plaatsoojusvaheti, niiskus- ja soojustagastus ning rootorsoojusvaheti.

Meie e-poe valikust leiate viie kvaliteetse brändi tooted – Airobot, Flexit, Komfovent, Vallox ja Zehnder.

4. Detailide väljaselgitamine

Projekteerimise käigus tehakse erinevaid ventilatsiooni arvutusi. Arvesse võetakse nii inimeste arvu, soojuskoormust, niiskustaset kui ka mitmeid teisi olulisi parameetreid. Erinevate detailide väljaselgitamine aitab tagada hoones kvaliteetse ja piisava õhuvahetuse.

5. Torustiku ja seadmete paigutuse planeerimine

Ventilatsioonisüsteemi torustik ja seadmed (näiteks ventilatsiooniseadmed, filtrid, soojusvahetid) tuleb hoonesse paigutada võimalikult optimaalselt. Vastavalt ruumide kasutusotstarbele ja võimalustele planeeritakse ventilatsioonisüsteemi erinevate osade paigutus.

6. Põhiprojekti koostamine

Projekteerimise tulemusena valmib kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekt. See sisaldab kõiki vajalikke andmeid alates joonistest kuni erinevate arvutusteni välja. Projekt on aluseks ventilatsioonisüsteemi ehitusele ja hilisematele hooldus- ja remonttöödele.

 

Ventilatsiooni projekti näidisVentilatsiooni projekti näidis

Projekteerimisel lähtume ehitusnõuetest, hoone eripäradest, kliimatingimustest ja kliendi vajadustest.

Iga hoone ja ventilatsioonisüsteeem on erinev. Projekteerimisel lähtume ehitusnõuetest, hoone eripäradest, kliimatingimustest ja kliendi vajadustest.

Kui näiteks eramajade ventilatsiooniprojektid keskenduvad pigem inimeste mugavusele ja tervisele, siis tööstushoonete puhul arvestatakse enim sellega, et tagatud saaks töötajate ohutus ning õhus lendlevate saasteainete eemaldamine.

Peamised erinevused hoonete ventilatsioonisüsteemides tulenevad hoone spetsiifikast ja kasutusotstarbest.

Küsi pakkumist

 

Eramaja ventilatsiooni projekt

Enamik meist veedab 90 protsenti oma ajast siseruumides ning kvaliteetne sisekliima on äärmiselt oluline.

Eramajade ventilatsiooni projekteerimise puhul on fookus energiasäästul ja individuaalsusel. Enamik meist veedab 90 protsenti oma ajast siseruumides ning kvaliteetne sisekliima on äärmiselt oluline. Eramu ventilatsiooni projekt sõltub näiteks sellest, mis tüüpi hoonega on tegemist ning millised on kliendi isiklikud eelistused.

Kas tegemist on eramaja, rida- või korterelamuga? Kui suur müratase on vastuvõetav? Kas disain on tähtis?

Soovitame igale uuele eramule paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

 

Äripindade ventilatsiooni projekteerimine

Projekti koostamisel lähtume mürataseme standarditest

Äripindade ventilatsioonisüsteemi puhul on oluline, et see tagaks töötajatele mugava ja produktiivse töökeskkonna. Projekti koostamisel lähtume mürataseme standarditest, et ventilatsioon ei põhjustaks inimestele häirivat lisamüra.

Selleks, et ruumis oleks hea olla, peab kogu õhk vahetuma kahe tunni jooksul.

Kvaliteetne äripinna ventilatsioon tagab värske õhu, hea enesetunde ja töövõimekuse.

 

Tõõstushoonete ventilatsiooni projekteerimineTööstushoonete ventilatsiooni projekteerimine

Projekti koostamisel võtame arvesse järgmiseid tegureid: kahjulike aurude olemasolu, gaasireostus ja temperatuurirežiim.

Tööstushoonete ventilatsiooni projekteerimise põhifookus on saasteainete eemaldamine ja töötajate ohutuse tagamine. Tööstuslikes keskkondades võib tekkida palju tolmu, mis on ohtlik nii töötajatele kui seadmetele – selle vältimiseks on vaja tõhusaid õhufiltrisüsteeme.

Projekti koostamisel võtame arvesse järgmiseid tegureid: kahjulike aurude olemasolu, gaasireostus ja temperatuurirežiim. Kõige sagedamini kasutatakse suurtes ruumides õhu jahutamise või soojendamisega sisse- ja väljatõmbeventilatsiooni.

Küsi pakkumist

 

 

Ventilatsiooni projekteerijad

Firma kohta tuleks uurida nii palju kui võimalik, et vältida ebakvaliteetset tööd

Ventilatsiooni projekteerijaid on palju. Valides ventilatsiooni projekti koostama õige ettevõtte, võidate nii ajas, rahas kui kvaliteedis. Kui teenusepakkuja tausta ja kogemusi mitte uurida, võib tulemus olla aga hoopis vastupidine.

Milline on ettevõtte tagasiside? Kas ta täidab oma kohustusi korrektselt? Firma kohta tuleks uurida nii palju kui võimalik, et vältida ebakvaliteetset tööd, mille tulemusena suureneb aja- ja rahakulu. Siinkohal võib abi olla “sõber Google’st”.

Kindlasti ei soovita me ettevõtet valida vaid hinna järgi. Ventilatsioon on pikaajaline investeering ning iga detail võiks olla nii täpne ja läbimõeldud kui vähegi võimalik.

 

Ventilatsiooni projekti hind

Hinda mõjutavad näiteks mürasummutid, reguleerimisklapid, õhujaotajad, torustiku mõõdud ja seadmete parameetrid.

Ventilatsiooni projekti hind oleneb väga paljudest teguritest ning ühtset vastust siin kahjuks ei ole. Hinda mõjutavad näiteks mürasummutid, reguleerimisklapid, õhujaotajad, torustiku mõõdud ja seadmete parameetrid.

Ventilatsiooni projekteerimisel ja ehitamisel ei tasuks aga kokku hoida, kuna õhuvahetusest sõltub see, kui meeldiv on inimestel hoones ja selle ruumides viibida.

Korraliku projekti ja teostusega hoonet on soovi korral võimalik ka kergema vaevaga maha müüa – ostja teab, milline ventilatsioonisüsteem majas on ning selle kvaliteet pole tema jaoks “üllatus”.

 

Personaalne lahendus teie hoone jaoks

Lisaks projekti koostamisele pakume ka süsteemi paigaldust ja hooldust

Pakume ventilatsiooni projekteerimist eramutele, äripindadele ja tööstushoonetele. Lisaks projekti koostamisele pakume ka süsteemi paigaldust ja hooldust.

Kui soovite vastupidavat ja nõuetele vastavat ventilatsioonisüsteemi projekti, siis kirjutage julgelt ning leiame teile personaalse lahenduse!

Kenn-Wood OÜ projekteerimise MTR: EEP004754 (hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine; hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine; ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine).

Küsi pakkumist

Päringutele vastame kolme tööpäeva jooksul. Eramu ventilatsiooni projekt valmib üldjuhul kahe nädala jooksul.