Mõõdistamine

Ventilatsiooni mõõdistamine

Mõõdistamine ja reguleerimine on üks olulisemaid osasid ehitiste rajamisel ja renoveerimisel, kuna ruumi õhk kujundab inimese pikaajalise ja vältimatu keskkonna.

Küsi pakkumist

Ventilatsiooni mõõdistamine on protsess, mille põhieesmärkideks on tagada normaalne ruumide sisekliima ja mõõdistustulemuste projektile vastavuse hindamine.

Ventilatsiooni mõõdistamine on protsess, mille põhieesmärkideks on tagada normaalne ruumide sisekliima ja mõõdistustulemuste projektile vastavuse hindamine. Mõõdistustulemuste puudumisel ei väljasta linnaosa valitsused ruumidele kasutusluba. Seega tagamaks usaldusväärsed tulemused, peavad mõõtetulemused olema täpsed. 

Mõõdistamine ja reguleerimine on üks olulisemaid osasid ehitiste rajamisel ja renoveerimisel, kuna ruumi õhk kujundab inimese pikaajalise ja vältimatu keskkonna.

Mis on ventilatsiooni mõõdistamine?

Ruumide ventileerimise eesmärk on tagada kvaliteetne sisekliima ehk õhk, mida igapäevaselt sisse hingame. Kui ventilatsioonisüsteem ei toimi korrektselt, on õhupuhtuse tasakaal rikutud ning see avaldab negatiivset mõju inimese tervisele. Õhukvaliteedi halvenemist põhjustavad näiteks inimese higi, väljahingatav süsihappegaas, hallitus, tolm, toiduvalmistamise lõhnad jpm. 

Ventilatsiooni mõõdistamine on vajalik selleks, et:

TÄHTIS: ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine on vajalik ka kasutusloa saamiseks.

Ebaprofessionaalse mõõdistuse tagajärjed

Reguleerimata ventilatsioonisüsteem põhjustab ebameeldivusi ja on ohtlik inimese tervisele. Ebaprofessionaalse mõõdistuse tunnused on:

Millal on vaja ventilatsiooni mõõdistamisega tegeleda?

Ventilatsioonisüsteem vajab mõõdistamist, kui ilmnevad järgnevad probleemid: 

Ventilatsiooni mõõdistamise tööprotsess

Mõõdistamise tööprotsess peaks olema teostatud vastavalt EVS-EN 12599 nõutele „ Hoonete ventilatsioon. Katseprotseduurid ja mõõtmismeetodid paigaldatud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide üleandmiseks“. See standard kohaldub hoonetes projekteeritud ventilatsiooni- ja õhukonditsioneerimissüsteemide mugavustingimuste hoidmiseks. 

Ventilatsiooni mõõdistamine hõlmab õhu kiiruse, rõhu, temperatuuri ning niiskuse mõõtmist ja reguleerimist. See tagab süsteemi efektiivse töö ja vastavuse tehnilistele nõuetele. Lisaks mõõdetakse ka ventilatsiooni poolt tekitatud mürataset. 

Miks valida Kenn-Wood OÜ?

Ventilatsiooni mõõdistamine on täpsust nõudev töö, mida peaks teostama oma ala professionaalid. Kenn-Wood OÜ pakub ventilatsioonisüsteemide mõõdistamist ja reguleerimist nii uutele kui ka juba kasutusel olevatele hoonetele. Lisaks pakume ka ventilatsioonisüsteemide paigaldust ja hooldust. Tellides ventilatsiooni mõõdistamise meilt, võite olla kindel, et töö on teostatud kvaliteetselt ja nõuetele vastavalt. 

 


Küsi pakkumist

Meie meeskond on valmis vastama kõikidele küsimustele ja leidma parima lahenduse just teie hoone jaoks. Päringutele vastame 3 tööpäeva jooksul..